top of page

Praktiske oplysninger

Vi ser alle mulige typer patienter på klinikkerne og du kan både modtage behandling med og uden henvisning hos os. Patienter med kroniske lidelser kan efter nærmere fastlagte regler få vederlagsfri behandling og træning.

Kommer du uden henvisning betaler du selv for behandlingerne – er du medlem af “danmark”, så dækker de 39,3% af udgiften. Har du har en henvisning, skal du ved den første konsultation medbringe henvisningen fra din læge, hvis denne ikke er sendt elektronisk samt dit sundhedskort. Sundhedskortet skal registreres i terminalen/ kortlæseren inden hver behandling, da det gælder som elektronisk underskrift til det offentlige.

Ved første konsultationen bliver foretaget en yderst grundig undersøgelse for at afdække dit problem og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter opstilles en behandlingsplan, således du vil være indforstået med behandlingen. En behandling kan således spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde skal du senest kl. 9.00 samme dag melde afbud, ellers vil der blive pålagt en udeblivelse, der koster kr. 307,95,-

HUSK at medbringe et lagen til hver behandling. Der kan også købes et lagen hos os for kr. 20,-

bottom of page