top of page
BALANCEWEAR®

Balance vesten (BalanceWear®) er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Cindy Gibson-Horn.

Cindy Gibson-Horn arbejder som neurologisk fysioterapeut, og har igennem de sidste 15 år arbejdet med BalanceWear® i forbindelse med hendes neurologiske patienter i Californien, USA.

Erfaringsmæssigt fra både indland og udland opnår folk med kroniske sygdomme (f.eks. Parkinson, Sclerose og Ataksi), hvor en nedsat balance er et næsten uundgåeligt symptom, rigtig god effekt med balance vesten. Balance vesten er ikke begrænset til en bestemt lidelse, men afhjælper nedsat balance, hvorfor alle med nedsat balancefunktion potentielt vil kunne opnå en forbedring.

Det unikke ved balance vesten er, at den kan optimere og forbedre balancen hos brugeren. Forbedringen opnås ved, at der strategisk placeres diskrete vægte rundt omkring på vesten. Herved påvirkes vores føle- og berøringssans idet mængden af information til nervesystemet øges, og det vil medføre en potentiel positiv påvirkning af balancen hos brugeren, når vesten benyttes som foreskrevet.

Antal og placeringen af vægte på vesten kortlægges gennem en grundig undersøgelse, der bl.a. inkluderer en række specifikke og funktionelle tests af balancen. Herigennem fastlægges brugerens balancemæssige udfordringer, og resultaterne heraf afgør placering af vægte på vesten. På den færdige og individuelt tilpasset vest placeres vægtene på indersiden af vesten og vil således ikke være synlige. Vesten fås i to udgaver, én med et indvendigt lændebælte og én uden.

Hvorvidt vesten vil kunne hjælpe dig afgøres af resultaterne fra de udførte tests, og måske vigtigst af alt, DIN oplevelse og fornemmelse af om balance vesten vil kunne hjælpe dig til at opnå bedre balance, funktionalitet og øget livskvalitet i hverdagen.

 

Forløbet opdeles i tre faser:

  • Konsultation: En grundig forundersøgelse og test samt afprøvning af balance vest baseret på resultaterne af tests. Varighed ca. 90 min

  • Konsultation: En tilpasning/ justering af test-vest baseret på resultaterne på 1. dagen. Der tages mål til den endelig vest. Varighed ca. 60 min. (vesten bestilles i denne fase, hvis man beslutter sig for at gå videre i forløbet)

  • Konsultation: Den personlige balance vest tilpasses med vægte og er herefter klar til at kunne tages i brug og med hjem.

Investeringen for det samlede forløb med alle undersøgelser og tilpasninger samt balancevesten ligger på kr. 14.500. Er der behov for ekstra støtte omkring lænderyggen vil der være et tillæg på kr. 1.000

Er man i tvivl om balance vesten kan afhjælpe, så kan man selvfølgelig blot betale prisen for forundersøgelsen (kr. 1.200) og tilpasningen af test-vesten (kr. 900), altså en beskeden investering på kr. 2.100. Det er vigtigt at bemærke, at man selvfølgelig ikke forpligter sig til at investere i balance vesten. Det er først, når du/ I har vurderet om den kan afhjælpe, at den bestilles hjem til jer – og I vil herefter blot betale difference op til, hvad det er for én af de to varianter af balance vesten, I vælger.

Du kan se mere her på Cindy Gibson-Horns hjemmeside: http://www.motiontherapeutics.com/

bottom of page